Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hager, I.; Tracz, T.

The impact of the amount and length of fibrillated polypropylene fibres on the properties of HPC exposed to high temperature

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Wpływ ilości i długości fibrylowanych włókien polipropylenowych na właściwości HPC poddanego działaniu wysokiej temperatury
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 56, Iss. 1
Data wydania 2010
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 57-68
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 67-68
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.2478/v.10169-010-0003-z
Opis bibliograficzny
The impact of the amount and length of fibrillated polypropylene fibres on the properties of HPC exposed to high temperature / I. Hager, T. Tracz // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe high performance concretes, high temperature, spalling, PP fibres, gas permeability
Abstrakt
This paper presents the results of research on high performance concretes (HPC) modified by the addition of polypropylene fibres (PP fibres). The scope of the research was the measurement of the residual ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/