Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nitek, W.; Romańczyk, P. P.; Lubera, T.; Włodarczyk, A. J.

Bis(3-methylphenolato-kO)(nitrosyl-kN)[tris(3, 5-dimethylpyrazol-1-yl-N k2)hydridoborato]molybdenum(II)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Acta Crystallographica. Section E, Structure Reports Online
Numeracja vol. 66, iss. 10
Data wydania 2010
Język angielski
Zakres stron m1239-m1240
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Bis(3-methylphenolato-kO)(nitrosyl-kN)[tris(3, 5-dimethylpyrazol-1-yl-N k2)hydridoborato]molybdenum(II) / W. Nitek, P. P. Romańczyk, T. Lubera, A. J. Włodarczyk // Acta Crystallogr. Sect. E Struct. Rep. Online. - 2010, vol. 66, iss. 10, pp. m1239-m1240, bibliogr. 12 poz.

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

odnośniki





© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/