Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz; Radomski, Piotr; Jarosiński, Andrzej

Wykorzystanie chemicznie modyfikowanego chitozanu w sorpcji jonów metali

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Application of chemically modified chitosan in metal ions' sorption
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2010
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 107, Z. 10
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 257-266
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 265-266
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wykorzystanie chemicznie modyfikowanego chitozanu w sorpcji jonów metali = Application of chemically modified chitosan in metal ions' sorption / Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał, Piotr Radomski, Andrzej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chitozan, hydrożele, jony metali, mikrofale, modyfikacja sorpcja

chitosan, hydrogels, metal ions, microwaves, modification, sorption
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposób otrzymywania kopolimeru chitozan/kwas asparaginowy sieciowanego glikolem etylenowym, dzięki czemu uzyskano interesujący produkt o właściwościach hydrożelu. Zastosowanie ... więcej

The procedure of synthesis of chitosan/aspartic acid copolymer cured with ethylene glycol is presented in this article. An interesting product with hydrogel properties was obtained. Application of microwave ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/