Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Banach, Marcin

Charakterystyka metafosforanów sodu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Characteristics of sodium metaphosphates
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2010
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 107, Z. 10
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 173-181
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 180-181
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Charakterystyka metafosforanów sodu = Characteristics of sodium metaphosphates / Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski, Marcin Banach // Czasopismo Techniczne. Chemia = Technical Transactions. Chemistry ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fosforany cykliczne, fosforany liniowe, metafosforany sodu, polifosforany

cyclic phosphates, linear phosphates, polyphosphates, sodium metaphosphates
Abstrakt
Metafosforany sodu są wielkocząsteczkowymi nieorganicznymi solami należącymi do grupy fosforanów skondensowanych. Związki te można podzielić na liniowe i cykliczne. Metafosforany ze względu na ... więcej

Sodium metaphospates are high molecular inorganic salts, which belong to the group of condensed phosphates. These compounds are divided as linear and cyclic. Because of favourable properties of metaphosphates they have an application in different fields of industry.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/