Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rojek, Piotr; Pawlik, Henryk; Prociak, Aleksander

Wpływ budowy chemicznej bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwości wiskoelastycznych pianek poliuretanowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Influence of the chemical structure of rapeseed bio-polyols on the properties of viscoelastic polyurethane foams
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2010
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 107, Z. 10
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 277-284
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 284
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ budowy chemicznej bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwości wiskoelastycznych pianek poliuretanowych = Influence of the chemical structure of rapeseed bio-polyols on the properties of viscoelastic ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biopoliol, olej rzepakowy, pianki poliuretanowe, właściwości wiskoelastyczne

bio-poyols, polyurethane foams, rapeseed oil, viscoelastic properties
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań nad otrzymywaniem bio-polioli z oleju rzepakowego i modyfikacji wiskoelastycznych pianek otrzymanymi poliolami. Wyznaczając sprężystość ... więcej

In this paper methodology and results of investigations on preparation of rapeseed oil-based polyols and modification of viscoelastic foams with the aforementioned polyols is presented. Viscoelastic properties ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/