Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marszałek, Marta; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt

Utylizacja gnojowicy na drodze fermentacji metanowej i tlenowej – produkcja biogazu i kompostu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Utilization of pig slurry by anaerobic and aerobic digestion – production of biogas and compost
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2011
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 108, Z. 20
Język polski
Zakres stron 143-158
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 157-158
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Utylizacja gnojowicy na drodze fermentacji metanowej i tlenowej – produkcja biogazu i kompostu = Utilization of pig slurry by anaerobic and aerobic digestion – production of biogas and compost / Marta ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biogaz, fermentacja metanowa, gnojowica, kompost, utylizacja

anaerobic digestion, biogas, compost, pig slurry, utilization
Abstrakt
Intensywny chów zwierząt gospodarskich jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego odchodami. Płynny lub półpłynny odpad z przemysłowej hodowli trzody chlewnej, ... więcej

Intensive livestock production is one of the main sources of environmental pollution with excrements. Liquid or semi-fluid waste from industrial pig farming called slurry is a valuable fertilizer, but ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/