Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew; Jodańska, Bernardetta; Malina, Dagmara

Magnez jako modyfikator właściwości fizykochemicznych hydroksyapatytu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Magnesium as a modifying agent of physicochemical properties of hydroxyapatite
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2011
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 108, Z. 20
Język polski
Zakres stron 269-277
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 276-277
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Magnez jako modyfikator właściwości fizykochemicznych hydroksyapatytu = Magnesium as a modifying agent of physicochemical properties of hydroxyapatite / Agnieszka Sobczak-Kupiec, Zbigniew Wzorek, Bernardetta ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe magnez, hydroksyapatyt, biomateriały

magnesium, hydroxyapatite, biomaterials
Abstrakt
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę hydroksyapatytu. Omówione zostały właściwości fizykochemiczne magnezu oraz jego rola w organizmie człowieka. Omówione zostało zagadnienie dotyczące ... więcej

In this paper short characteristic of hydroxyapatite is presented. It has been discussed physicochemical properties magnesium and its role in human organism. The problem concerning the influence of magnesium ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/