Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Famielec, Stanisław; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna

Waste from leather industry. Threats to the environment

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Odpady przemysłu garbarskiego. Zagrożenia środowiskowe
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2011
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 108, Z. 8
Język angielski
Zakres stron 43-48
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 48
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Waste from leather industry. Threats to the environment = Odpady przemysłu garbarskiego. Zagrożenia środowiskowe / Stanisław Famielec, Krystyna Wieczorek-Ciurowa // Czasopismo Techniczne. Chemia = ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe environmental protection, leather industry, tannery waste, thermal waste treatment

ochrona środowiska, odpady garbarskie, przemysł skórzany, termiczna utylizacja odpadów
Abstrakt
Leather industry generates significant amounts of solid waste and industrial sewage. They originate from various technological steps of leather production - 1 Mg of raw hides yields altogether about 700 ... więcej

Przemysł garbarski generuje znaczne ilości odpadów stałych oraz ścieków poprodukcyjnych. Odpady powstają na różnych etapach technologicznych produkcji, łącznie w ilości ok. 700 kg z 1 mg skór ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/