Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Starań, Anita; Wzorek, Zbigniew; Banach, Marcin

Właściwości sorpcyjne produktów spalania mączki mięsno-kostnej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Sorptive properties of meat-bone meal burning products
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2011
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 108, Z. 20
Język polski
Zakres stron 279-286
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 285-286
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Właściwości sorpcyjne produktów spalania mączki mięsno-kostnej = Sorptive properties of meat-bone meal burning products / Anita Starań, Zbigniew Wzorek, Marcin Banach // Czasopismo Techniczne. Chemia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydroksyapatyt, mączka mięsno-kostna, popiół, powierzchnia właściwa, sorpcja

ash, hydroxyapatite, meat-bone, mea,l sorption specific, surface
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposób utylizacji mączki mięsno-kostnej oraz wyniki badań otrzymanych popiołów pod kątem ich późniejszego zastosowania jako sorbenta do usuwania z roztworów jonów metali ... więcej

The paper presents method of utilization of meat bone-meal (MBM) and the results of researches of obtained ashes that can be then used as a sorbent to remove heavy metals ions from the solutions. Physical ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/