Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka; Banach, Marcin

Krew zwierzęca, metody jej przetwarzania i zastosowanie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Animal blood, its application and processing methods
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2011
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 108, Z. 20
Język polski
Zakres stron 87-105
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 104-105
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Krew zwierzęca, metody jej przetwarzania i zastosowanie = Animal blood, its application and processing methods / Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Marcin Banach // Czasopismo Techniczne. Chemia = Technical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krew zwierzęca, metody przetwarzania, właściwości fizykochemiczne, zastosowanie

animals blood, application, methods processing, physical and chemical properties
Abstrakt
Krew jest płynną tkanką łączną tworzącą wewnętrzne środowisko organizmu. Krew zwierząt rzeźnych jest jednym z najcenniejszych surowców ubocznych i potencjalnie najłatwiejszym do wykorzystania. ... więcej

Blood is a liquid connective tissue forming the body.s internal environment. The blood of slaughter animals is one of the most valuable by-product and potentially the easiest to usage. One of the main ways of processing the blood is the fractionation of plasma and hemoglobin.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/