Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Fela, Katarzyna; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Konopka, Michał; Woźny, Zenon

Present and prospective leather industry waste disposal

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polish Journal of Chemical Technology
Numeracja Vol. 13, Iss. 3
Data wydania 2011
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 53-55
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 55
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1899-4741
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/v10026-011-0037-2
Opis bibliograficzny
Present and prospective leather industry waste disposal / Katarzyna Fela, Krystyna Wieczorek-Ciurowa, Michał Konopka, Zenon Woźny // Polish Journal of Chemical Technology [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe leather industry, tannery waste, sewage sludge, odor, waste treatment, thermal neutralization
Abstrakt
In this paper general characteristics of the main leather industry waste regarding its amount reduction by thermaltreatment have been presented. Both the tannery solid wastes and the sludge contain organic ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/