Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łakomy, Katarzyna

Przemiany budownictwa willowego na przestrzeni dziejów

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Changes in villa contruction through history
Seria/Czasopismo Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Numeracja z. 1
Data wydania 2011
Język polski
Zakres stron 27-37
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Przemiany budownictwa willowego na przestrzeni dziejów / Katarzyna Łakomy // Kwart. Arch. Urb. - 2011, z. 1, s. 27-37

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/