Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Baron, Liliana; Kozłowska, Anna; Kurek, Stefan S.

Dehalogenation of hexabromocyclododecane – a commonly used flame retardant

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Dehalogenacja heksabromocyklododekanu – powszechnie stosowanego uniepalniacza
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2011
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 108, Z. 20
Język angielski
Zakres stron 31-38
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 38
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Dehalogenation of hexabromocyclododecane – a commonly used flame retardant = Dehalogenacja heksabromocyklododekanu – powszechnie stosowanego uniepalniacza / Liliana Baron, Anna Kozłowska, Stefan S. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cobalt porphyrin, HBCD, hexabromocyclododecane, reductive dehalogenation

dehalogenacja redukcyjna, HBCD, heksabromocyklododekan, porfiryna kobaltowa
Abstrakt
Hexabromocyclododecane, a commonly used flame retardant and possible persistent pollutant undergoes reductive debromination at very cathodic potentials in the absence of a catalyst. The process starts ... więcej

Heksabromocyklododekan, powszechnie stosowany uniepalniacz i potencjalny uporczywy środek zanieczyszczający środowisko, ulega redukcyjnej debrominacji przy silnie katodowych potencjałach w nieobecności ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/