Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gusiak, Nataliia; Kobasa, Igor; Kurek, Stefan S.

Organic dye sensitisers for solar cells and semiconductor photocatalysts – a method for suitability evaluation explained

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Organiczne barwniki – sensybilizatory do ogniw słonecznych i fotokatalizatorów półprzewodnikowych – metoda oceny przydatności z wyjaśnieniem
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 2-Ch
Data wydania 2011
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 108, Z. 20
Język angielski
Zakres stron 59-73
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 73
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Organic dye sensitisers for solar cells and semiconductor photocatalysts – a method for suitability evaluation explained = Organiczne barwniki – sensybilizatory do ogniw słonecznych i fotokatalizatorów ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dye-sensitised solar cells, photocatalysis, polymethine dyes

barwniki polimetinowe, fotokatalizatory, ogniwa słoneczne sensybilizowane barwnikami
Abstrakt
Six polymethine dyes potentially suitable to use for dye sensitised solar cells and photocatalysts were studied. Electrochemical and spectral data have shown that LUMo levels of the dyes will provide high ... więcej

Zbadano sześć barwników polimetinowych potencjalnie nadających się do użycia do baterii słonecznych i fotokataliza torów sensybilizowanych barwnikami. Dane elektrochemiczne i spektralne wykazały, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/