Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22476)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kieć, Mariusz

Wpływ typu zabudowy na bezpieczeństwo ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Impact of road surroundings development types on road safety on roads through small villages
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 59 (nr 3/12/IV)
Data wydania 2012
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Numer w serii głównej 283
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 247-256
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 255-256
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Summ.
ISSN 0209-2646
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ typu zabudowy na bezpieczeństwo ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości / Mariusz Kieć // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ruch drogowy, bezpieczeństwo ruchu, miejscowość mała, czynnik bezpieczeństwa ruchu, model wypadku, analiza dyskryminacyjna, otoczenie drogi, typ zabudowy, dostęp do drogi

road traffic, traffic safety, small village, traffic safety issue, accident model, discriminant analysis, road surrounding, type of development, access to road
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposób oszacowania stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach przejść drogowych przez miejscowości za pomocą zmiennej jakościowej typu zabudowy. Zmienna ta pozwala ... więcej

The paper presents an assessment of road safety on roads through built-up areas with application of only one qualitative variable (type of development). This variable can replace many of variables describing ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/