Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Górczyk, Jarosław; Bogdał, Dariusz; Dworakowska, Sylwia

Stałe żywice epoksydowe z bisfenolu A i binaftolu – synteza i charakterystyka

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Solid epoxy resins on a base of bisphenol A & binaphthol – synthesis and characterization
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 16
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 19-27
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 27
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Stałe żywice epoksydowe z bisfenolu A i binaftolu – synteza i charakterystyka = Solid epoxy resins on a base of bisphenol A & binaphthol – synthesis and characterization / Jarosław Górczyk, Dariusz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bisfenol A, binaftol, poliaddycja, mikrofale, stałe żywice epoksydowe

polymers, prediction of properties, structural descriptors
Abstrakt
Przedstawiono nową metodę syntezy stałych żywic epoksydowych na drodze reakcji poliaddycji w stopie, przeprowadzanej w polu promieniowania mikrofalowego, w reaktorze mikrofalowym „Ertec”. Wykonano ... więcej

A new method of synthesis of solid epoxy resins, by the reaction of polyaddition in the melt, carried out under microwave irradiation, was described. Syntheses were carried out in a multimode microwave ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/