Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Komorowicz, Tadeusz

Wpływ natężenia przepływu gazu na maksymalną temperaturę ziaren adsorbentu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Influence of a gas flow rate on maximal temperature of an adsorbent pellet
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 16
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 29-40
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 39-40
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ natężenia przepływu gazu na maksymalną temperaturę ziaren adsorbentu = Influence of a gas flow rate on maximal temperature of an adsorbent pellet / Monika Gwadera, Krzystof Kupiec, Tadeusz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przenoszenie ciepła i masy, efekty cieplne adsorpcji, maksymalna temperatura ziarna

heat and mass transfer, effect of adsorption heat, maximum temperature of a pellet
Abstrakt
W artykule wyznaczono maksymalne temperatury osiągane przez ziarna adsorbentu w trakcie pochłaniania składnika mieszaniny gazowej. Do obliczeń wykorzystano trzy modele procesu o różnym stopniu złożoności. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/