Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stojek, Małgorzata

Zastosowanie falowych funkcji kształtu w zagadnieniach propagacji fal – przegląd metod

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Application of wave-based shape functions to wave propagation phenomena – review of methods
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 59 (nr 1/12/1)
Data wydania 2012
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Numer w serii głównej 283
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 223-233
Bibliografia (na str.) 230
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol.
ISSN 0209-2646
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zastosowanie falowych funkcji kształtu w zagadnieniach propagacji fal – przegląd metod / Małgorzata Stojek // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe funkcja kształtu falowa, propagacja fal, zastosowanie, przestrzeń wzbogacona, metoda dyskretyzacyjna, metoda najmniejszych kwadratów

wave-based shape function, wave propagation, application, enriched space, discretization method, least squares method
Abstrakt
Otrzymanie efektywnych metod dyskretyzacyjnych dla równania Helmholtza w zakresie wysokich częstotliwości zostało uznane za jedno z największych wyzwań dla analizy numerycznej XXI wieku, ze względu ... więcej

The efficient finite element discretization of the Helmholtz equation at high frequencies has been recognized as an outstanding challenge in numerical analysis of XXI century because of numerical dispersion, ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/