Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49819)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22820)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1263)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad

Trwałość zmęczeniowa połączeń warstw asfaltowych w badaniach laboratoryjnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Fatigue life of asphalt interlayer bonding in laboratory tests
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 59 (nr 3/12/IV)
Data wydania 2012
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Numer w serii głównej 283
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 199-206
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 205-206
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Summ.
ISSN 0209-2646
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Trwałość zmęczeniowa połączeń warstw asfaltowych w badaniach laboratoryjnych / Jarosław Górszczyk, Konrad Malicki // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nawierzchnia asfaltowa, sczepność międzywarstwowa, ścinanie, trwałość zmęczeniowa, metoda elementów skończonych
Abstrakt
Brak właściwego związania międzywarstwowego powoduje znaczny spadek trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowej. Warstwy asfaltowe pracują w tych warunkach oddzielnie, co powoduje niekorzystne ... więcej

The lack of proper interlayer bonding causes a significant decrease of asphalt pavement durability. In this case bituminous layers work separately, which induces negative changes of values and stress distributions ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/