Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Młynarski, Stanisław; Oprzędkiewicz, Janusz

Systemowe rozwiązania zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności obiektów technicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu System solutions for safety and reliability assurance of technical objects
Seria/Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance
Numeracja nr 3
Data wydania 2012
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 39-54
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 53-54
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Summ.
ISSN 1232-9312
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Systemowe rozwiązania zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności obiektów technicznych / Stanisław Młynarski, Janusz Oprzędkiewicz // Problemy Eksploatacji [Dokument elektroniczny]. – 2012, nr ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe system techniczny, niezawodność, bezpieczeństwo, monitoring

technical system, reliability, safety, monitoring
Abstrakt
Opracowanie omawia problemy bezpieczeństwa i niezawodności systemów technicznych takich jak systemy wytwarzania oraz systemy eksploatacji. Wskazuje na rozwiązania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ... więcej

This paper refers to the safety and reliability problems of technical objects, such as manufacturing systems and operational systems. It indicates the solutions necessary to ensure the safety of production ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/