Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jamróz, Agnieszka; Generowicz, Agnieszka

Edukacja ekologiczna w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy i miasta Skawina

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ecological education as an element of waste management in the municipality
Seria/Czasopismo Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering
Numeracja Nr 28
Data wydania 2012
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 119-130
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 129-130
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Summ.
ISSN 2081-139X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Edukacja ekologiczna w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy i miasta Skawina / Agnieszka Jamróz, Agnieszka Generowicz // Inżynieria Ekologiczna [Dokument elektroniczny]. – 2012, Nr 28, s. 119-130 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe gospodarka odpadam, edukacja ekologiczna, segregacja odpadów

waste management, environmental education, waste segregation
Abstrakt
Artykuł stanowi podsumowanie programu edukacji ekologicznej finansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie. Projekt opracowany był przez pracowników UMIG Skawina, przy współudziale studentów WIŚ PK w ramach ... więcej

The article is a summary of the environmental education program funded by the WFOŚiGW fund. The project was developed by employees of Skawina Municipality, with the participation of students of PK WIS ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/