Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kupiec-Hyła, Danuta

Współczesne holenderskie kierunki kreacji architektonicznej inwestycji mieszkaniowych związanych z wodą

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modern dutch lines of architectural creation of water housing investment
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 59 (nr 2/2012/II)
Data wydania 2012
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Numer w serii głównej 283
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 439-444
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 441
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Summ.
ISSN 0209-2646
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Współczesne holenderskie kierunki kreacji architektonicznej inwestycji mieszkaniowych związanych z wodą / Danuta Kupiec-Hyła // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe budownictwo mieszkaniowe, Holandia, projekt architektoniczny, dom na wodzie

residential construction, Holland, architectural design, house on water
Abstrakt
Mieszkanie na wodzie jest od wieków wpisane w historię i kulturę Holandii. Wraz z postępem technologicznym wzrasta nie tylko standard realizowanych inwestycji a z nim jakość naszego życia ale i ... więcej

Flat on the water is written for centuries in the history and culture of the Netherlands. With advances in technology, increases not only the standard of the investments and our quality of life, but also ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/