Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kupiec-Hyła, Danuta

Współczesne holenderskie kierunki kreacji architektonicznej inwestycji mieszkaniowych związanych z wodą

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modern dutch lines of architectural creation of water housing investment
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 59, nr 2/II, T.1
Data wydania 2012
Język polski
Zakres stron 439-444
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Współczesne holenderskie kierunki kreacji architektonicznej inwestycji mieszkaniowych związanych z wodą / Danuta Kupiec-Hyła // Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ. - 2012, z. 59, nr 2/II, T.1, s. 439-444, bibliogr. 3 poz.

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/