Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woynarowska, Amelia; Żukowski, Witold

Współczesne metody recyklingu odpadów elektronicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Modern methods of electronic waste recycling
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 16
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 175-185
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 184-185
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Współczesne metody recyklingu odpadów elektronicznych = Modern methods of electronic waste recycling / Amelia Woynarowska, Witold Żukowski // Czasopismo Techniczne. Chemia = Technical Transactions. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe odpady elektroniczne, ZSEE, przetwarzanie, recykling

electronic waste, WEEE, transformation, recycling
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę gospodarki odpadami elektronicznymi na świecie. Wskazano ich szkodliwy charakter dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska. Przedstawiono przykładowe metody obecnie ... więcej

The paper presents the issue of electronic waste management around the world. Harmful nature to human health and the environment was emphasized. Examples of modern methods used for processing and recycling of this hazardous waste in countries such as Japan, Korea, UE were presented.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/