Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
    Książki (7379)
    Artykuły i czasopisma (22211)
    Materiały konferencyjne (22476)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kęsek, Zbigniew

Nowe tendencje w projektowaniu a rozwój zrównoważony

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu New tendencies in design and sustainable development
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 59 (nr 2/2012/II)
Data wydania 2012
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Numer w serii głównej 283
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 373-380
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 380
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Summ.
ISSN 0209-2646
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Nowe tendencje w projektowaniu a rozwój zrównoważony / Zbigniew Kęsek // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska [Dokument elektroniczny]. – 2012, z. 59 (nr ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rozwój zrównoważony, projektowanie architektoniczne, ochrona środowiska, kierunek rozwoju

sustainable development, architectural designing, environment protection, trend
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostały przykłady obiektów mieszkaniowych i usługowych powstałych zgodnie z ideą projektowania zrównoważonego. Koncepcja ta dotyczy każdego człowieka oraz relacji pomiędzy ... więcej

This article presents some examples of residential and service objects constructed in accordance with the idea of sustainable design. This concept concerns every human being and relations between the elements ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/