Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Celadyn, Wacław

Energia w architekturze

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Energy in architecture
Seria/Czasopismo Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Numeracja T. 57, z. 3
Data wydania 2012
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 36-56
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Abstr.
ISSN 0023-5865
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Energia w architekturze / Wacław Celadyn // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki [Dokument elektroniczny]. – 2012, T. 57, z. 3, s. 36-56 : fot., rys. – Tryb dostępu: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW1-0103-0002. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, koncepcje architektoniczne, energia w architekturze, budownictwo energooszczędne

architecture, architectural ideas, energy in architecture, low-energy buildings
Abstrakt
Zagadnienie relacji pomiędzy energią a architekturą jest często omawiane w odniesieniu do aspektów technicznych i aktualnych wymogów w zakresie zasad projektowania budynków energooszczędnych i ... więcej

Problems of relations between energy and architecture are frequently discussed as to technical aspects and requirements related to low-energy buildings and adequate regulations. This issue is largely deliberated ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/