Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Goliasz, Gabriela; Jasiński, Radomir

Termodynamika cykloaddycji (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-enu do (Z)-C-antrylo-N-fenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G(D)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Thermodynamics of cycloaddition of (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene to (Z)-C-anthryl-N-phenylonitrone in the light of B3LYP/6-31G(D) calculations
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 16
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 13-18
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 17-18
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Termodynamika cykloaddycji (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-enu do (Z)-C-antrylo-N-fenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G(D) = Thermodynamics of cycloaddition of (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe [2+3] cykloaddycja, [2+4] cykloaddycja, nitroalkeny, termodynamika

[2+3] cycloaddition, [2+4] cycloaddition,nitroalkenes, thermodynamics
Abstrakt W artykule zbadano termodynamikę cykloaddycji (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-enu do (Z)-C-antrylo-N-fenylonitronu

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP grant nr MNiI/SGI2800/PK/2003
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/