Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Staroń, Anita; Wzorek, Zbigniew; Banach, Marcin

Właściwości fizyczne oraz sorpcyjne popiołów otrzymywanych w wyniku spalenia MMK

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Investigation of properties of ashes obtained from meat-bone meal burning as a sorbent to removal metals ions from the solutions
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Numeracja Z. 1-Ch
Data wydania 2012
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 109, Z. 16
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 167-174
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 173-174
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6298
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Właściwości fizyczne oraz sorpcyjne popiołów otrzymywanych w wyniku spalenia MMK = Investigation of properties of ashes obtained from meat-bone meal burning as a sorbent to removal metals ions from ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe mączka-mięsno kostna, MMK, popiół, sorpcja, kadm

meat-bone meal, MBM, ash, sorption, cadmium
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposób utylizacji mączki mięsno-kostnej oraz wyniki badań otrzymanych popiołów pod kątem ich późniejszego zastosowania jako sorbenta do usuwania ze ścieków jonów metali ... więcej

The paper presents method of utilization of meat bone-meal (MBM) and the results of researches of obtained ashes that can be then used as a sorbent to removal heavy metals ions from the solutions. Physical ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź do pełnego tekstu  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP 1850/BH03/2009/36
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/