Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szałkowski, Mariusz

Identyfikacja i analiza rozkładów statystycznych odstępów czasu między pociągami tramwajowymi na wybranym ciągu komunikacyjnym Krakowa

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska SITK. Cz. 2
Transport and civil engineering in the field of research and technical interests of association SITK in Cracow. Part 2
Redaktor źródła Rudnicki, Andrzej
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Oddział w Krakowie
Data wydania 1992
Język polski
Numer w serii z. 22
ISSN serii 1231-9155
Zakres stron 119-124
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Identyfikacja i analiza rozkładów statystycznych odstępów czasu między pociągami tramwajowymi na wybranym ciągu komunikacyjnym Krakowa / Mariusz Szałkowski // W: Transport i budownictwo komunikacyjne ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transport i komunikacja, logistyka, drogi

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/