Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Flaga, Andrzej

Drgania owalizujące budowli wieżowych o kołowych przekrojach poprzecznych przy wirowym wzbudzeniu wiatrem

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Problemy inżynierii lądowej
Redaktor źródła Ziobroń, Władysław; Kawecki, Janusz; Rudnicki, Andrzej
Współtwórca źródła Polska Akademia Nauk. Oddz. w Krakowie. Komisja Budownictwa [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN
Data wydania 1992
Język polski
Zakres stron 19-32
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (liczba pozycji) 4
ISBN 83-04-04033-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Drgania owalizujące budowli wieżowych o kołowych przekrojach poprzecznych przy wirowym wzbudzeniu wiatrem / Andrzej Flaga // W: Problemy inżynierii lądowej / kom. red. Władysław Ziobroń, Janusz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe inżynieria lądowa, beton, naprężenia, drgania, budowle wieżowe

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/