Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Markiewicz, Marian

Pomiary drgań w środowisku pracy i normowanie zagrożenia wibracjami

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Ochrona środowiska w obszarach zurbanizowanych : Międzywydziałowe Studium Podyplomowe. Semestr 2, [Cz. A]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska
Data wydania 1994
Język polski
Zakres stron [1-28][pag. wł. rodz.]
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Charakter pracy publikacja dydaktyczna
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w podręczniku
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Pomiary drgań w środowisku pracy i normowanie zagrożenia wibracjami / Marian Markiewicz // W: Ochrona środowiska w obszarach zurbanizowanych : Międzywydziałowe Studium Podyplomowe. Semestr 2, [Cz. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe środowisko, ochrona, usuwanie odpadów, uzdatnianie ścieków, woda, konserwowanie zasobów

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/