Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dziechciowski, Zygmunt; Stolarski, Bogdan; Wiciak, Jerzy

The effects of cab wall design on the level of sound radiation to the crane cab interior

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Structural acoustics and waves in environment
Redaktor źródła Panuszka, Ryszard
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Polish Acoustical Society. Division Kraków
Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH
Data wydania 2003
Język angielski
Seria/Czasopismo Structures, Waves, Human Health
Numer w serii Vol. 12, no. 1
Zakres stron 28-36
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (liczba pozycji) 14
ISBN 83-916590-0-3
978-83-916590-0-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The effects of cab wall design on the level of sound radiation to the crane cab interior / Zygmunt Dziechciowski, Bogdan Stolarski, Jerzy Wiciak // W: Structural acoustics and waves in environment / ed. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe inżynieria biomedyczna, akustyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/