Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kaczmarek, Jarosław; Rojek, Tomasz; Młynarski, Stanisław

Jedność ujęcia rocznego i wieloletniego w rachunku efektywności inwestycji

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Unity of one-year and multi-year issues in investment effectiveness calculation
Tytuł źródła Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1
Redaktor źródła Pluta, Wiesław
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Data wydania 2004
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Numer w serii 1042
ISSN serii 0324-8445
Zakres stron 294-305
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Abstr.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Jedność ujęcia rocznego i wieloletniego w rachunku efektywności inwestycji / Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek, Stanisław Młynarski // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1 / red. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe badanie efektywności inwestycji, rachunek inwestycyjny, wartość zaktualizowana netto

research efficiency of investment, investment account, Net Present Value (NPV)
Abstrakt
The base of calculation of investment effectiveness formulas can be short-term, mostly one year or long-term - a few years. These two possible solutions should not be opposed each other (as well as static ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/