Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dziechciowski, Z.; Stolarski, B.; Czerwiński, A.; Wiciak, J.

Analiza rozkładu ciśnienia akustycznego w kabinie dźwignicowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Acoustical engineering
Redaktor źródła Panuszka, Ryszard
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Polish Acoustical Society. Division Kraków
Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH
Data wydania 2004
Język polski
Seria/Czasopismo Structures, Waves, Human Health
Numer w serii Vol. 13, no. 1
Zakres stron 23-30
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (liczba pozycji) 7
ISBN 83-916590-3-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza rozkładu ciśnienia akustycznego w kabinie dźwignicowej / Z. Dziechciowski, B. Stolarski, A. Czerwiński, J. Wiciak // W: Acoustical engineering / ed. Ryszard Panuszka [et al.]. – Kraków : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe akustyka, rozkład ciśnienia akustycznego

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/