Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mandowska, Ewa ; Czub, Piotr; Pielichowski, Jan

Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej modyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Fizyka. [T.] 6 - 7, cz. 1 - 2
Redaktor źródła J. Berdowski, J. Świątek, S. Tkaczyk, A. Mandowski
Miejsce wydania Częstochowa
Wydawca Wydaw. Akademii im. Jana Długosza
Data wydania 2005
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fizyka
Zakres stron 299-304
Bibliografia (liczba pozycji) 13
ISBN 83-7098-899-7
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny
Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej modyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne / Ewa Mandowska [et al.] // W: Fizyka. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/