Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kaczmarczyk, Krystyna

Biblioteka akademicka w procesie otwartej komunikacji naukowej: Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych (SUW)

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Academic library and its role in the process of open scholarly communication: Integrated System of Knowledge Sharing and Granting Access to Scholarly Publications in Technical Sciences (SUW)
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w 21. wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego
Redaktor źródła Kocójowa, Maria
Współtwórca źródła Uniwersytet Jagielloński. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca IINiB UJ
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Data wydania 2010
Język polski
Seria/Czasopismo ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
Numer w serii 7
ISSN serii 1896-3846
Typ nośnika online
Zakres stron 352-357
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 357
Oznaczenie streszczenia Abstr. pol, ang.
ISBN 978-83-92159-34-6
Uwagi Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ
Nazwa konferencji XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna "Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Władysława Bieńkowskiego)
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 7-8.06.2010
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Biblioteka akademicka w procesie otwartej komunikacji naukowej: Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych (SUW) = Academic library and its ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biblioteka naukowa, komunikacja naukowa, repozytorium uczelniane, zarządzanie wiedzą, otwarta nauka

academic library, institutional repository, knowledge management, open science, scholarly communication
Abstrakt
Rolą biblioteki akademickiej jest wdrażanie inicjatyw stymulujących rozwój komunikacji naukowej, wspieranie akademickiej społeczności informacyjnej oraz tworzenie otwartego systemu komunikacji. Zgodnie ... więcej

The role of academic library is to implement initiatives facilitating the development of scholarly communication, to support the academic information community and to create an open communication system. ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/