Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hodor, Katarzyna

Inspiracje tradycją regionu w rozwiązaniach przestrzeni miejskich Erfurtu

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Spatial solutions in the city of Erfurt - inspirations related to the traditions of the region
Tytuł źródła Język architektury krajobrazu
Redaktor źródła Szulczewska, Barbara; Szumański, Marek
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo "Wieś Jutra"
Data wydania 2010
Język polski
Seria/Czasopismo Horyzonty Architektury Krajobrazu
Zakres stron 122-127
Bibliografia (na str.) 127
ISBN 978-83-89503-85-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Inspiracje tradycją regionu w rozwiązaniach przestrzeni miejskich Erfurtu / Katarzyna Hodor // W: Język architektury krajobrazu / red. nauk. Barbara Szulczewska, Marek Szumański. – Warszawa : Wydawnictwo ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tradycja regionu, przestrzeń miejska, Erfurt, miasto, architektura krajobrazu, krajobraz miasta

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/