Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Architektura krajobrazu jako dyscyplina naukowa i dyscyplina zawodowa w Polsce

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Landscape architecture as a science discipline and a profession in Poland
Tytuł źródła Architektura krajobrazu – szanse i zagrożenia
Redaktor źródła Szulczewska, Barbara; Szumański, Marek
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo "Wieś Jutra"
Data wydania 2010
Język polski
Seria/Czasopismo Horyzonty Architektury Krajobrazu
Zakres stron 42-46
Bibliografia (na str.) 45
ISBN 978-83-89503-88-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Architektura krajobrazu jako dyscyplina naukowa i dyscyplina zawodowa w Polsce = Landscape architecture as a science discipline and a profession in Poland / Agata Zachariasz // W: Architektura krajobrazu ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/