Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pawłowska, Krystyna

Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Sound in the landscape as a subject of research and means of expression in garden art and landscape architecture
Tytuł źródła Audiosfera miasta
Redaktor źródła R. Losiak, R. Tańczuk
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Data wydania 2012
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Kulturoznawcze
Numer w serii 13
ISSN serii 0860-6668
Seria główna Acta Universitatis Wratislaviensis
Numer w serii głównej 3366
ISSN serii głównej 0239-6661
Zakres stron 31-56
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny
Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu / Krystyna Pawłowska // W: Audiosfera miasta / pod red. Roberta Losiaka i Renaty Tańczuk. – ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/