Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46588)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21069)
    Materiały konferencyjne (22972)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stefan Przewłocki; Bogdan Wolski; Safa Abbas

System pomiarowy do monitoringu przemieszczeń pionowych w diagnostycznych badaniach budowli

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
Data wydania 2001
Język polski
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
System pomiarowy do monitoringu przemieszczeń pionowych w diagnostycznych badaniach budowli / Stefan Przewłocki, Bogdan Wolski, Safa Abbas // W: Systemy, standardy i jakość kształcenia przedmiotów ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/