Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zachariasz, Agata

Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Tytuł równoległy Reading the history written in the landscape
Seria/Czasopismo Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics
Data wydania 2007
Język polski
Numeracja T. 5, Z. 8
Typ nośnika online
Zakres stron 43-56
Bibliografia (na str.) 55-56
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISSN 1731-5522
Uwagi Zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum "Krakowskie Spotkania z INSPIRE" na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni, Kraków, 17-19 maja 2007 r.
Nazwa konferencji III Ogólnopolskiego Sympozjum "Krakowskie Spotkania z INSPIRE" na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 17-19.05.2007
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Odczytywanie historii zapisanej w krajobrazie = Reading the history written in the landscape / Agata Zachariasz // Roczniki Geomatyki [Dokument elektroniczny]. – 2007, T. 5, Z. 8, s. 43-56. – Tryb ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz, ogrody krajobrazowe, kompozycja, kataster galicyjski

landscape, landscape garden, composition, Galician cadastre

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/