Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Karafiat, Andrzej; Sławik, Lech; Trzos, Olga

Error estimates for BE/FE method in elastic scattering

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Parallel Processing and Applied Mathematics : 4th International Conference, PPAM 2001, Nałęczów, Poland, September 9-12, 2001 : Revised Papers
Redaktor źródła Wyrzykowski, Roman; Dongarra, Jacek; Paprzycki, Marcin; Waśniewski, Jerzy
Miejsce wydania Berlin
Wydawca Springer-Verlag
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2002
Język angielski
Seria/Czasopismo Lecture Notes in Computer Science
Numer w serii 2328
ISSN serii 0302-9743
Typ nośnika online
Zakres stron 687-694
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 693-694
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-540-43792-5 (Print)
978-3-540-48086-0 (eBook)
Nazwa konferencji 4th International Conference "Parallel Processing and Applied Mathematics" (PPAM 2001)
Miejsce konferencji Nałęczów, Poland
Data konferencji 9-12.09.2001
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Error estimates for BE/FE method in elastic scattering / Andrzej Karafiat, Lech Sławik, Olga Trzos // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 4th International Conference, PPAM 2001, Nałęczów, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe acoustic waves, BE/FE method, fluid-structure interaction, boundary conditions
Abstrakt The paper presents an a-priori error estimate for the hpadaptive, coupled Boundary Element / Finite Element Method applied to solve the problem of acoustic wave scattering on an elastic body submerged in a fluid.

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/