Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Burczynski, Tadeusz; Kus, Waclaw

Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Parallel Processing and Applied Mathematics : 5th International Conference, PPAM 2003 Częstochowa, Poland, September 7-10, 2003 : revised papers
Redaktor źródła Wyrzykowski, Roman; Dongarra, Jack; Paprzycki, Marcin; Waśniewski, Jerzy
Miejsce wydania Berlin, Heidelberg
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2004
Język angielski
Seria/Czasopismo Lecture Notes in Computer Science
Numer w serii 3019
ISSN serii 1611-3349
Typ nośnika online
Zakres stron 572-579
Oznaczenie ilustracji rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 579
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-540-24669-5 (online)
978-3-540-21946-0 (print)
3-540-21946-3
Nazwa konferencji 5th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2003)
Miejsce konferencji Częstochowa
Data konferencji 7-10.09.2023
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-540-24669-5_75
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms / Tadeusz Burczynski, Waclaw Kus // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 5th International Conference, PPAM ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe evolutionary algorithm, processing unit, Boundary Element Method, circular hole, stop condition
Abstrakt
This paper is devoted to applications of evolutionary algorithms into optimal design of nonlinear structures and identification of holes. The parallel and the distributed evolutionary algorithms are considered. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research was carried out in the framework of the KBN grant no. 4T11F00822
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/