Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22202)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pawłowska, Krystyna; Skrzyńska, Anna

Partycypacja społeczna dla architektów krajobrazu - komunikacja między projektami a użytkownikami, negocjacje i konflikty

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Konferencja Międzynarodowa "Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe" Lublin, 15-16 marca 2007
Redaktor źródła Kozłowski, Stefan; Legutko-Kobus, Paulina
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydawnictwo według MEiN Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Data wydania 2007
Język polski
Zakres stron 167-180
Nazwa konferencji Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe
Miejsce konferencji Lublin
Data konferencji 15-16.03.2007
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Partycypacja społeczna dla architektów krajobrazu - komunikacja między projektami a użytkownikami, negocjacje i konflikty / Krystyna Pawłowska, Anna Skrzyńska // W: Konferencja Międzynarodowa "Planowanie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/