Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Haziak, Tomasz ; Czaplicka-Kotas, Anna ; Ślusarczyk, Zbigniew ; Szalińska, Ewa

Przestrzenne zmiany stężeń cynku w osadach dennych Zbiornika Czorsztyńskiego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Spatial Changes of Zinc Concentrations in the Czorsztyn Reservoir Sediments
Seria/Czasopismo Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment
Numeracja vol. 16, z. 1
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 57-68
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 67-68
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1505-3695
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Przestrzenne zmiany stężeń cynku w osadach dennych Zbiornika Czorsztyńskiego / Tomasz Haziak, Anna Czaplicka-Kotas, Zbigniew Ślusarczyk, Ewa Szalińska // Inżynieria i Ochrona Środowiska. – 2013, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe Zbiornik Czorsztyński, cynk, osady denne, korelacje, metale

Czorsztyn Reservoir, zinc, bottom sediments, correlations, metals
Abstrakt
Przeprowadzona analiza wykazała, że osady denne Zbiornika Czorsztyńskiego są za-nieczyszczone cynkiem w nieznacznym stopniu. Naturalne zanieczyszczenie zbiornika cynkiem jest związane z budową geologiczną ... więcej

The current study shows that the Czorsztyn Reservoir sediments are contaminated with zinc only at an inconsiderable level. Concentrations comparable to the background level are associated with geology ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/