Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Klimczak, Marek; Cecot, Witold

Local numerical homogenization in modeling of heterogeneous visco–elastic materials

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Lokalna homogenizacja numeryczna w modelowaniu niejednorodnych materiałów lepkosprężystych
Seria/Czasopismo Computer Methods in Materials Science = Informatyka w Technologii Materiałów
Numeracja Vol. 13, no 2
Data wydania 2013
Język angielski
Zakres stron 226-230
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 230
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1641-8581
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Local numerical homogenization in modeling of heterogeneous visco–elastic materials / Marek Klimczak, Witold Cecot // Computer Methods in Materials Science. – 2013, Vol. 13, no 2, s. 226-230 : rys. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe local numerical homogenization, visco-elasticity, Burgers model
Abstrakt
The main objective of this paper is to present the prospects of application of local numerical homogenization to viscoelastic problems. Local numerical homogenization is one of the computational homogenization ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 10
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016 B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016 12
Impact Factor 0

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/