Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Makowska, Beata

Współczesne elewacje jako medium komunikacji

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Contemporary Façades as the Medium of Communication
Seria/Czasopismo Kultura Współczesna : teoria, interpretacje, krytyka = Contemporary Culture : theory, interpretation, practice
Numeracja nr 3
Data wydania 2006
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 124-133
Oznaczenie ilustracji il.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 2300-1704
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Współczesne elewacje jako medium komunikacji / Beata Makowska // Kultura Współczesna [Dokument elektroniczny]. – 2006, nr 3, s. 124-133 : il. – Tryb dostępu: https://docs.google.com/gview?url=http%3A//www.kulturawspolczesna.pl/readpdf/290/Wsp%25C3%25B3%25C5%2582czesne%2520elewacje%2520jako%2520medium%2520konsumpcji. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe współczesne elewacje

contemporary elevations
Abstrakt
Powierzchnie współczesnych form architektonicznych charakteryzuje dążenie do przekroczenia granic - między wnętrzem i zewnętrzem, między tym co realne i tym co wirtualne. Postęp techniczny umożliwił ... więcej

The characteristic feature of the surfaces of contemporary architectonic forms is the aim to transgress boundaries – between the inside and the outside, between what is real and what is virtual. Technical ... więcej

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/