Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grela, Damian ; Sapiecha, Krzysztof ; Strug, Joanna

How validation can help in testing business processes orchestrating web services

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Numeracja Vol. 13, 1
Data wydania 2013
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 23-35
Oznaczenia ref./art. Article 03
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 34-35
Bibliografia (liczba pozycji) 23
Oznaczenie streszczenia Abstract
ISSN 1732-1360
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.2478/v10065-012-0036-9
Opis bibliograficzny
How validation can help in testing business processes orchestrating web services / Damian Grela, Krzysztof Sapiecha, Joanna Strug // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [410000] Informatyka
Słowa kluczowe validation, testing, BPEL, SOA, business processes, fault injection
Abstrakt
Validation and testing are important in developing correct and fault free SOA-based systems. BPEL is a high level language that makes it possible to implement business processes as an orchestration of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6
Impact Factor 0
Liczba arkuszy 0.782

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/