Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twardosz, Robert; Cebulska, Marta

Zmienność czasowa najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich (1951-2005)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Temporal variability of maximum monthly precipitation totals in the Polish Western Carpathian Mts during the period 1951-2005
Seria/Czasopismo Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Numeracja z. 128
Data wydania 2012
Język polski
Zakres stron 123-134
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 133-134
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1644-3586
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.4467/20833113PG.12.010.0359
Opis bibliograficzny
Zmienność czasowa najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich (1951-2005) / Marta Cebulska, Robert Twardosz // Prace Geograficzne ; Instytut Geografii i Gospodarki ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [282000] Hydrometeorologia
[280000] Hydrologia. Meteorologia
Słowa kluczowe sumy miesięczne opadów, trend, kwantyle opadów, polskie Karpaty Zachodnie

monthly precipitation, trend, quantyl of precipitation, Polish Western Carpathian Mts
Abstrakt
W artykule zbadano wieloletni i roczny przebieg najwyższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych w Polskich Karpatach Zachodnich na podstawie danych z 6 stacji: Nowy Sącz, Sanok, Bielsko-Biała, ... więcej

The authors have investigated long-term and annual patterns in maximum monthly precipitation totals in the Western Carpathian Mts. in Poland. Data from six stations (Nowy Sącz, Sanok, Bielsko-Biała, ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/