Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malec, Marcin; Morawski, Marcin; Zając, Jerzy

Biomimetyczne napędy podwodnych robotów mobilnych w kontekście rozwoju CyberRyby

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu Biomimetic drives of underwater mobile robots in context of development of the CyberFish
Seria/Czasopismo Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania 2011
Język polski
Numeracja nr 2
Typ nośnika CD
Zakres stron 402-410
Oznaczenia ref./art. pdf 31
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 410
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1427-9126
Uwagi Streszcz. ref. w jęz. pol. i ang. w drukowanej części czasopisma na s. 81
Nazwa konferencji Automotion 2011 : Automatyzacja - Nowości i Perspektywy : XV Konferencja Naukowo-Techniczna
Miejsce konferencji Warszawa
Data konferencji 6-8.04.2011
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Biomimetyczne napędy podwodnych robotów mobilnych w kontekście rozwoju CyberRyby / Marcin Malec, Marcin Morawski, Jerzy Zając // PAR Pomiary Automatyka Robotyka : miesięcznik naukowo-techniczny [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [390000] Automatyka
[420000] Elektronika. Radiotechnika
[410000] Informatyka
[690000] Transport
[810000] Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
Słowa kluczowe biomimetyczny robot mobilny, podwodny robot mobilny, CyberRyba, napęd falowy, robot ryba

biomimetic unamnned vehicle, BUV, underwater mobile robot, thrust force measurements, undulating propulsion, robotic fish, CyberFish
Abstrakt
W artykule autorzy postanowili przedstawić pokrótce rozwiązania napędowe stosowane w klasycznych pojazdach typu ROV/AUV jak również biomimetyczne rozwiązania konstrukcyjne w dziedzinie napędów ... więcej

In this paper authors decided to present shortly drives used in classic ROV/AUV as well as biomimetic drives in the field of underwater mobile robots. The way carangiform fish moves was described in details. ... więcej

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/