Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Orkisz, J.; Pazdanowski, M.

On a new feasible directions solution approach in constrained optimization

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła The finite element method in the 1990's : a book dedicated to O.C. Zienkiewicz
Redaktor źródła Oñate, E.; Periaux, J.; Samuelsson, A.
Współtwórca źródła Centro Internacional de Metodos Numericos en lngenieria CIMNE, Barcelona [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Berlin, Heidelberg
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 1991
Język angielski
Zakres stron 621-632
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 632
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-3-662-10328-9
978-3-662-10326-5 (eBook)
Uwagi DOI: 10.1007/978-3-662-10326-5 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
On a new feasible directions solution approach in constrained optimization / J. Orkisz, M. Pazdanowski // W: The finite element method in the 1990's : a book dedicated to O.C. Zienkiewicz / ed. by E. Oñate, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [412521] Programy i oprogramowanie użytkowe. Biblioteki programów
[412500] Oprogramowanie komputera
[410000] Informatyka
Słowa kluczowe numerical methods, nonlinear optimization, constrained optimization, residual stress, feasible region, optimum point, feasible point, feasible domain
Abstrakt
The latest version of a new Feasible Directions Method for solution of nonlinear constrained optimization problems is presented. The method is designed to effectively analyze large convex problems. It ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/